Etikety a označenia

V našej ponuke nájdete samolepiace a závesné etikety pre potlač údajov, čiarových kódov, ako aj log a iných značiek. V závislosti na individuálnej potrebe zákazníka navrhneme vhodný typ materiálu aj adhéznej vrstvy.

Široká škála etikiet si nájde využitie v každom odvetví, v priebehu výroby, ale aj v logistike, obchode či na koncovom produkte.

Podľa typu zvoleného materiálu, adhéznej vrstvy a farbiacej pásky môžu byť etikety odolné voči vysokým teplotám až +1000°C, nízkym teplotám, a to -195°C, chemikáliám, UV žiareniu, vode, špine, mastnote, prachu a pod.

Produktová etiketa:

Používa sa na účely správneho označenia výrobku. Obsahuje základné informácie dôležité pre koncového zákazníka, ako je názov výrobcu a produktu, logo, zloženie, dátum výroby, čiarový kód, atď. Často plní úlohu popisnej aj farebnej marketingovej značky.

Energetická etiketa:

Špecifický typ marketingovej etikety vyrobenej v súlade s usmerneniami EÚ a inými regionálnymi normami. Jej cieľom je informovať o charakteristických parametroch, ktoré ovplyvňujú pohodlie používateľa a ochranu životného prostredia.

Identifikačné etikety:

Slúžia na účely správnej identifikácie výrobkov, polotovarov, komponentov alebo skladových jednotiek počas výrobných a logistických procesov. Dovoľuje sledovanie pohybu výrobku v konkrétnych fázach výroby a v celom dodávateľskom reťazci a umožňuje v prípade potreby vyhľadať a stiahnuť chybnú šaržu produktu z trhu.

Informačné etikety:

Poskytujú dôležité informácie alebo pokyny, môžu byť použité v rôznych prostrediach. Fungujú ako schematické diagramy, montážne návody, návody na použitie, popisy atď.
Napríklad môžu informovať o zložení produktu, spôsobe použitia, bezpečnostných opatreniach alebo o tom, ako a kde produkt recyklovať.

Identifikačné etikety paliet a kontajnerov:

Identifikačné etikety paliet a kontajnerov sú kľúčové pre efektívnu logistiku a správu skladu. Tieto etikety zabezpečujú, že každá paleta alebo kontajner môže byť ľahko identifikovaný a sledovaný počas celého logistického procesu. Typicky obsahujú čiarový kód alebo 2D kód, ktorý umožňuje rýchle skenovanie a priradenie k správnemu miestu alebo objednávke.

Policové a regálové etikety:

Samolepiace etikety, ktoré sú dôležitou súčasťou systému označovania v obchodoch a skladoch. Tieto samolepiace etikety sa používajú na označovanie políc a regálov, kde sú skladované produkty. Každá etiketa zvyčajne obsahuje unikátny kód a číslo, ktoré umožňujú identifikáciu a sledovanie produktov. Etikety sú navrhnuté tak, aby odolávali bežným podmienkam v skladoch, ako sú zmeny teploty, vlhkosť a mechanické poškodenie.

Bezpečnostné etikety:

Bezpečnostné etikety, známe aj ako plombovacie etikety, sú navrhnuté na ochranu tovaru pred neoprávneným zásahom. Pri pokuse o odlepenie dôjde k narušeniu štruktúry etikety alebo lepidla, čo etiketu znehodnotí a znemožní jej opätovné použitie.

Typy bezpečnostných etikiet:

  1. Deštrukčné etikety: Rozpadnú sa pri pokuse o odlepenie a sú vhodné pre elektroniku, ako sú počítače alebo smartfóny.
  2. VOID etikety zanechajú nápis “VOID” na povrchu, ktorý sa odtrhne z etikety, čím signalizujú pokus o odlepenie.

A iné, ako napríklad hologramové či šachovnicové.

Marketingové etikety:

Sú navrhnuté tak, aby upútali pozornosť zákazníkov a informovali ich o výhodách a funkčnosti produktov. Sú farebné, graficky príťažlivé a často sa umiestňujú na prednú stranu zariadenia alebo v jeho vnútri. Ich cieľom je prilákať zákazníka ku kúpe a zároveň zdôrazniť špeciálne ponuky alebo konkurenčné výhody produktu. Marketingové etikety sú aplikované najčastejšie pomocou ľahko odstrániteľného lepidla, aby po ich odstránení nezostávali žiadne zvyšky. Sú dôležitou súčasťou prezentácie produktov v mieste predaja a môžu výrazne ovplyvniť rozhodovanie zákazníkov.

GHS chemické etikety:

Etikety GHS obsahujú výstražné slová a piktogramy, ktoré upozorňujú na nebezpečnosti chemických látok. Sú súčasťou Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS/CLP). GHS etikety sú určené na informovanie o nebezpečiach spojených s chemikáliami.

CRYO identifikačné etikety:

CRYO etikety sú špeciálne navrhnuté pre použitie v laboratóriách, kde je potrebné označovať vzorky uložené pri nízkych teplotách, vrátane tekutého dusíka a ultra-nízkoteplotných mrazničiek. Tieto etikety musia odolávať teplotám až do -196°C a zabezpečiť, aby informácie na nich zostali čitateľné a nezmazateľné aj v extrémnych podmienkach. Používajú sa napríklad na označovanie a identifikáciu liekoviek, skúmaviek, kovových políc, hliníkových kaziet, kaziet s röntgenovými filmami, hliníkových liekoviek, hliníkových a nerezových škatúľ.

Logistické etikety:

Sú navrhnuté na označovanie produktov a balíkov v logistickom reťazci, sú často používané v skladovom hospodárstve a distribúcii, kde je potrebné tlačiť premenné údaje ako sú čiarové kódy, informácie o produkte, alebo sledovacie čísla. Sú vyrobené v súlade so štandardom GS1.

Výstražné etikety:

Sú špeciálne značky alebo štítky, ktoré slúžia na upozornenie ľudí na nebezpečenstvo, riziko alebo iné dôležité informácie. Tieto etikety sú často farebne výrazné a obsahujú piktogramy, symboly alebo text, ktoré jasne signalizujú dané nebezpečenstvo alebo upozornenie. Používajú sa v rôznych prostrediach, ako sú pracovné miesta, priemyselné závody, chemické sklady, domácnosti a verejné priestranstvá.

Inventárne etikety:

Inventárne etikety sú používané na označenie a sledovanie majetku, zásob, vybavenia alebo iných položiek v rámci inventárneho procesu. Tieto etikety často obsahujú unikátne identifikátory, ako sú sériové čísla, čiarové kódy alebo QR kódy, ktoré umožňujú jednoduché a presné sledovanie jednotlivých položiek. Môžu obsahovať aj ďalšie informácie, ako sú názov položky, umiestnenie, dátum zakúpenia, cena a ďalšie relevantné údaje. Používajú sa v rôznych odvetviach, vrátane obchodu, výroby, logistiky a správy majetku.

Adresné etikety:

Používajú sa v prípade sériovej korešpondencie, obsahujú adresné a iné informácie o príjemcovi, ako je meno, adresa alebo ďalšie kontaktné údaje. Tieto etikety sa bežne používajú na balíky, obálky a zásielky, aby sa zabezpečilo presné doručenie príslušnej pošty alebo balíka. Adresné etikety sa používajú v mnohých odvetviach, vrátane poštových služieb, e-commerce, logistiky a obchodovania.

Etikety kontroly kvality:

Pridávajú sa k výrobkom alebo súčiastkam počas výrobného procesu na signalizáciu ich kvality a stavu. Tieto etikety môžu obsahovať informácie o dátume výroby, čísle série, informácie o testoch kvality, schváleniach alebo iných relevantných údajoch. Sú dôležitým nástrojom pre sledovanie kvality výrobkov a zabezpečenie, že splňujú stanovené štandardy a požiadavky. Etikety kontroly kvality sa používajú v rôznych odvetviach, od výroby automobilov a elektroniky po potravinársky a farmaceutický priemysel. Ich cieľom je minimalizovať chybné výrobky, zlepšiť zákaznícku spokojnosť a zabezpečiť dodržiavanie predpisov a noriem kvality.

Legendové štítky na zariadenia, tlačidlové štítky, štítky na rozvádzače:

Sú špeciálne označenia používané na identifikáciu a označenie jednotlivých zariadení, tlačidiel alebo rozvádzačov v rámci rôznych systémov a inštalácií. Samolepiace etikety nahrádzajú narezané kovové alebo plastové platne.

Legendové štítky na zariadenia:
Tieto štítky obsahujú informácie o funkciách, typoch alebo iných dôležitých údajoch týkajúcich sa jednotlivých zariadení, ako sú napríklad vypínače, prípojky alebo iné elektrické alebo mechanické zariadenia. Sú užitočné pre technikov, ktorí vykonávajú údržbu alebo opravy, ako aj pre prevádzkovateľov, pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu.

Tlačidlové štítky:
Tieto etikety sú umiestnené vedľa tlačidiel a ovládacích prvkov, aby poskytovali informácie o ich funkcii alebo účelu. Napríklad tlačidlo na výťahoch môže mať štítok s informáciou “Hore”, “Dole” alebo “Výťah zavolaný”, čo pomáha používateľom orientovať sa a správne používať tlačidlá.

Štítky na rozvádzače:
Tieto štítky sa používajú na označenie jednotlivých obvodov, prúdov, bezpečnostných poistiek alebo iných dôležitých komponentov v elektrických rozvádzačoch. Ich úlohou je poskytnúť jasné a presné informácie. To zjednodušuje diagnostiku problémov, údržbu a opravy elektrických inštalácií.

Naše produkty a služby

Etikety

Ponúkame širokú paletu etikiet pre rôzne použitia . . .

RFiD

RFID etikety, označovanie paliet a identifikačné etikety . . .

Funkčné prvky

Obojstranné pásky, vodivé a tieniace pásky . . .

Termotransferové pásky

Termotransferové pásky ako sú živicové pásky, voskové pásky . . .

Tlačiarne a príslušenstvo

Rôzne typy tlačiarní na etikety a karty, čítačky kódov, dávkovače . . .

Servis

Zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis . . .

Máte otázky? Radi ich zodpovieme